از دیگر فعالیت های مجموعه تهیه جهیزیه و سیسمونی برای عزیزان نیازمند هست تا کنون در این مدت ۷ دختر جوان با همت و یاری حامیان ما راهی خانه بخت شده اند.
همچنین تدارک ملزومات برای بیش از ۱۰ نوزاد انجام شده و در مورد نوزاد از ابتدای تولد تا ۱/۵ سالگی تهیه پوشک و شیر خشک به عهده ما می باشد.