شعار ما تلاش برای فراهم سازی بستری مناسب برای خانواده هایی هست که دارای فرزند محصل هستن چرا که معتقدیم با رفع نیاز مالی این عزیزان، فرزندان در محیط بهتری به ادامه تحصیل می پردازن  در اصل چرخه یک کشور زمانی به درستی و اصول می چرخد که جوانان و نوجوانان به علم و صنعت دسترسی پیدا کنند. هستند بسیار عزیزانی که به جهت تنگدستی از پیشرفت علمی باز مانده اند. لذا در نظر داریم با مساعدت شما عزیزان این امر را برای دانش آموزان هموطن فراهم سازیم.

حتی ما با ایجاد کتابخانه در گردش سعی کردیم فرهنگ کتابخوانی و سرانه کتابخوانی را در شهر تهران و توابع بالا ببریم.