تا کنون دو بازراچه برگزار شده است اولین بازارچه در بهمن ماه ۹۳ با هدف تامین لباس عید برای ۱۰۰ دانش آموز تحت پوشش بود که به یاری خدای بزرگ به بهترین نحو انجام شد.

دومین بازارچه در مرداد ماه ۹۴ با هدف تامین بودجه برای خرید لوازم والتحریر برای ۱۸۰ دانش آموز تحت پوشش، برگزار شد که تمام اقلام مورد نیاز تهیه و توزیع گردید.

.