بار دیگر به همت شما بازهم ما توانستیم .

امروز به امید و یاری خدا تمام وسایل این دوفرشته کوچولو رو آماده تحویل داریم . پسر کوچولومون که چند روز پیش به دنیا اومد به همت خانم دیهیمی عزیز وسایل اولیه براش تهیه شده و ما در ادامه اماده سازی وسایل پسرمون هستیم . فعلا شکر خدا . پروژه های تهیه سیسمونی با کمک شما به پایان رسیده . امیدوارم که روزی سرشار از لبخند داشته باشید . ???❤️❤️❤️

تهیه این گزارش توسط خانم ضیائیان، مسئول بخش جهیزیه و سیسمونی ما هستن می باشد.