شايد تو نگاه اول خيلي پيش پا افتاده باشه
اما توي يه منطقه اي نه چندان دور از همين تهران خودمون، هستن آدم هايي كه فارغ از تيپ و مارك و برند هر روز دمپايي ميپوشن
فقط براي مدرسه و مهماني هست كه مجبور هستن كفش به پا كنند. حالا تصور كنين اين پاپوش رايج گاهي اونقدر مستهلك ميشه كه به همه چيز شبيه هست الا دمپايي
با مشورت اعضاي مجموعه قرار شد طي دو مرحله براي اين عزيزان تعدادي دمپايي تهيه كنيم
اگر دلتون براي پاهاي كوچولويي كه گاهي پاشنه اش با زمين برخورد داره تپيد، ما رو تو اين پروژه ياري دهيد