سلام به شما عزيزان

به اطلاع ميرسانم كه با لطف دوست خوبمون براي واريز وجه قرباني، امروز تونستيم براي ۳۶خانواده گوشت قرباني اهدا كنيم

اميد آنكه دعاي خير اين عزيزان بدرقه لحظه لحظه زندگي اين مهربان بانو باشد