شله زرد نذری دوست عزیزمون که زحمت پختش رو خاله نرگس کشیدن و در منطقه فرون اباد ورامین بین خانواده های تحت پوشش توزیع کردند.
سپاس از مهربانویی که نذر شله زردشون رو به خانواده های فرون آباد اختصاص دادن:pray::pray::pray:انشالله حاجت روا بشن.