سلام سلام سلام

یادتونه روز ۳ بهمن امدیم و باهم عهدی بستیم که میخواهیم امسال برای ۲۰۰ دانش اموز مناطق محروم لباس عید تهیه کنیم. و آنروز دوست داشتنی با حضور شما اتفاق افتاد…   

و به عهدی که بستیم وفا کردیم

امروز با كلي خبر خوب اومديم خدمتتون، جمعه ٩٤/١٢/١٤ نوبت ارزاق منطقه محروم فرون آباد بود، به لطف عزيزان و بانيان اين امر، تعداد ٤٠ بسته ارزاق بين خانواده هاي شناسايي شده تقسيم شد
متأسفانه مردم اين منطقه مشكلات فراواني داشتن كه اميدوارم با كمك همه همياران بتونيم از اين عزيزان رفع نياز كنيم

ديروز لبخند كودكان هنگام دريافت پوشاك عيد ، خستگي رو از ما به در ميكرد، تعداد ٦٠ جلد كتاب داستان بين دانش آموزان و كودكان تقسيم شد، خيلي از بچه ها مدت ها بود كه آرزوي كفش و لباس نو داشتن و اونجا بود كه به ما ثابت شد اتحاد و همدلي چه كارها كه نميكنه، حضور عزيزان همدل در پروژه تهيه لباس عيد سبب شدبيش از ٢٠٠ دانش آموز و كودك دلشون شاد بشه.

با تشکر از ساناز و نفیسه عزیز برای توزیع البسه و تهیه گزارش