این لباسای خوشگل، دوست عزیزمون خانم ثقفی امروز خریدن برای یه دختر یک ساله در کردستان که پدر، خانواده را ترک کرده رفته و مادر بیماره . دوستان عزیزم از نعمتهایی که به امانت نشاید کوچیک در اختیار دارید از کودکان دریغ نکنید همیشه میزبان نگاه پر مهرتون هستن.

لبخند کودکان استجابت دعاهاتون…

ممنونم از نگاه مهربون همیشگیتون