به لطف خدای یکتا . دوباره توانایی اینو داشتیم که دو عروس دیگه رو تهیه جهیزیه اشون رو به عهده بگیریم . تا الان برای این دو عروس مقداری وسیله آشپزخانه و یه یخچال تهیه کردیم . امیدواریم که بتونیم طی چندماه این پروژه ها را با کمک شما مهربانان به پایان برسانیم .

انتخاب و تهیه جهیزیه به لطف و قبول زحمت خانم ضیائیان می باشد.