علی رغم مشکلاتی که این روزا برای همه اقشار کشور وجود داره، حس همدلی و عطوفت هنوز بین مردم وجود داره و به نوعی هر کسی هر کاری ازش بر میاد برای عزیزانی که این روزا درآمدی ندارن، انجام میده
بنیاد ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و از ابتدای امسال ۵ نوبت برای سه منطقه تحت پوشش (محمد شهر کرج؛ فرون آباد، یافت آباد، عباس آباد شهرری) و حتی روستای فرزیان در همدان خرید و پخش مرغ تازه داشتیم.