تو يه گوشه از تهرون خودمون جايي رو پيدا كرديم كه شبيه خونه بود

اينكه ميگم شبيه از اون بابته كه فقط جايي براي اقامت بود
بچه هايي كه روزهاي گرم تابستان رو با ملافه خنكي كه مادر تو هوا تكون ميداد ميگذروندن، تفريحشوون يه توپ دو لايه بود و البته دخترك مجبور به كار خانه، گرما يك طرف و صداي برنامه هاي تلويزيون از خونه همسايه يك طرف
اينجا بچه ها برنامه ها رو فقط ميشنيدن و امان از وقتي كه وسط برنامه مورد علاقه شون همسايه خوابش ميگرفت
اما امروز براشون روز قشنگي شد

امشب بچه ها زير پنكه، رو فرش نو با تلويزيون خودشون تا هر وقت كه بخوان برنامه ميبينن

خدا رو براي همه اين توفيقاتش شاكريم🌟