جناب آقای دکتر عرب زاده حضور پر مهر و خالصانه شما لبخند بی مثال کودکان ما و قوت قلب خدمتگذاران خیریه شده است .عرض تشكر و قدر داني داريم از شما بزرگوار كه با دنيايي از مهر و صفا حامي و هميار ما در راهي هستید كه عاقبتش سازنده فردايي بهتر براي ايران و كودكان ايرانيست. جاودان و پیروز باشید.