تولدت مبارک!!!  

 الهی که هزار ساله بشی نیک مهرورزان 

باشد که بقاء عمرت با عزت و سربلندی و توام با خدمت .

چراغ خانه ات روشن، دلگرمی کودکان سرزمینمون ایران.

 و هر روز شاکر نعمت  تولد و حس بودن شما  عزیزان دوست داشتنی به جمع خانواده نیک مهرورزان باشیم.

 دل و جانتان گرم و ماندگار